„Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Morzeszczyn”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Morzeszczyn (woj. pomorskie) z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Morzeszczyn.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Morzeszczynie oraz Szkołę Podstawową w Nowej Cerkwi, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji u 320 uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego..

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Budżet projektu: 1 268 475,00 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 078 203,75 zł.

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Morzeszczyn działa Biuro Projektu (ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn). Kontakt możliwy pod adresem: promocja@morzeszczyn.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Joanna Marynowska: T: +48 61 85 66 985, e-mail: joanna.marynowska@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe