Zaproszenie na Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA

Tegorocznej edycji targów towarzyszy hasło INWESTYCJE-ROZWÓJ-INTEGRACJA, a tematyka ekspozycji oraz program wydarzeń towarzyszących koncentrować się będą wokół zagadnień dotyczących budowy społeczeństwa obywatelskiego, integracji mieszkańców oraz rozwoju miast, mniejszych miejscowości i terenów wiejskich.
 
We wtorek 23 listopada 2010 między godz. 15.30 a 16.30 w sali konferencyjnej w pawilonie 5 organizujemy bezpłatne seminarium, na którym prezentować będziemy zagadnienia związane z możliwościami współpracy pomiędzy gminą a partnerem prywatnym przy realizacji zadań własnych gminy. Spotkanie koncentrować się będzie na omówieniu dwóch podstawowych modeli realizacji inwestycji przy udziale partnera prywatnego: koncesji na roboty budowlane (według ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi) oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (według ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym).

Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia naszego punktu konsultacyjnego na stoisku nr 225A w pawilonie 5, gdzie przez cały okres trwania targów będziemy się starali odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z realizacją projektów z zakresu partnerstwa-publicznego, ale także z pozostałych dziedzin konsultingowych, w których świadczymy usługi dla gmin i powiatów.  
 

 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych