Zapytanie ofertowe U16026/SZK/01

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr U16026/SZK/01, dotyczącym realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”.

Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2016 r.

Osobą upoważnioną ze strony Organizatora Postępowania do kontaktowania się z Oferentami jest Jagoda Celichowska, tel. (61) 85 66 977, fax. (61) 85 30 295, mail. jagoda.celichowska@f5.pl

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zakończenie postępowania U16026/SZK/01

Informujemy o zakończeniu Postępowania U16026/SZK/01, mającego na celu wybór oferentów odpowiedzialnych za realizację usług szkoleniowych w ramach projektu „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”.

Szczegóły w załączonym piśmie:

Rozstrzygnięcie postępowania U16026/SZK/01

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe