Zapytanie ofertowe U16037/ZD/01

22 listopada 2016 roku

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr U16037/ZD/01, dotyczącym wyboru Oferenta, który dostarczy zestawy pomocy dydaktycznych do wykonywania eksperymentów w ramach realizowanych w projekcie pn. „Przygody z nauką – program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew” zajęć dodatkowych dla uczniów szkół z Gminy Tczew.

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2016 r.

Osobą upoważnioną ze strony Organizatora Postępowania do kontaktowania się z Oferentami jest Jagoda Celichowska, tel. (61) 85 66 977, fax. (61) 85 30 295, mail: jagoda.celichowska@f5.pl.

Dokumentacja dotycząca postępowania U16037/ZD/01

 

Zakończenie postępowania U16037/ZD/01

5 grudnia 2016 roku

Informujemy o zakończeniu postępowania konkurencyjnego U16037/ZD/01, dotyczącego wyboru oferenta, który dostarczy zestawy pomocy dydaktycznych do wykonywania eksperymentów w ramach realizowanych w projekcie pn. „Przygody z nauką – program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew”.

Do upływu terminu składania ofert do Organizatora Postępowania wpłynęła 1 oferta. Oferta złożona przez AWGECO.PL Edyta Korbel (ul. Fabianowska 76 lok. A1, 62-064 Komorniki) spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, tym samym kwalifikuje się do wyboru.
W załączeniu stosowne pismo.

Rozstrzygnięcie postępowania U16037/ZD/01

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe