Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów

Zarządzanie przez kompetencje

Nasze podejście do generowania wartości

Każda organizacja to skarbiec kompetencji i talentów. Tylko właściwie pielęgnowane potrafią zdeterminować jej sukces. Czy potrafisz zdiagnozować potencjał swoich pracowników i właściwie go wykorzystać? Czy masz pewność, że pracownicy znają oczekiwania wobec pełnionej przez nich roli zawodowej? Czy wiesz, jakie kompetencje będą najbardziej pożądane w przyszłości?

Zarządzanie przez kompetencje to spójny sposób podejścia do pracowników i ich potencjału, polegający na zbudowaniu adekwatnego do potrzeb danej organizacji modelu kompetencyjnego, audytu faktycznych kompetencji oraz dostosowania procesów zarządzania ludźmi do zdefiniowanego wcześniej wzorcowego modelu.

Nasze podejście obejmuje następujące działania:

 • budowa modelu kompetencyjnego: dokonujemy wyboru pożądanych z punktu widzenia celów organizacji postaw, zachowań i umiejętności pracowników oraz ich opisu dla wszystkich względnie jednorodnych stanowisk, przeprowadzamy diagnozę potrzeb kompetencji, tworzymy profile kompetencji i opisy stanowisk pracy, realizujemy szkolenia dotyczące wykorzystania i aktualizacji modelu
 • audyt kompetencji: w oparciu o model kompetencji oraz odpowiednie narzędzia do oceny kompetencji (testy, wywiady, assessment center, zadania itp.) przeprowadzamy audyt kompetencji, po którym przedstawiamy rekomendacje dotyczące pozyskania lub doskonalenia kompetencji pracowniczych
 • integracja procesów zarządzania ludźmi: z modelem kompetencji wiążemy procesy dotyczące zarządzania ludźmi w organizacji; w ramach integracji procesów zarządzania uwzględniamy m.in. następujące systemy:
  • system ocen pracowniczych
  • ścieżki karier i rozwoju pracowników
  • system rekrutacji i selekcji pracowników
  • system wynagrodzeń i motywacji pracowników
  • programy rozwojowe dla pracowników
  • działania rozwojowe dla pracowników: warsztaty i szkolenia, coaching, mentoring,
   eksperymenty.

Dostarczane wartości

 • stworzysz w organizacji warunki do przejrzystego doboru, wykorzystania, rozwoju i nagradzania kompetencji pracowników
 • zyskasz pewność, że kluczowe dla organizacji kompetencje kadr są znane i rozumiane przez pracowników
 • będziesz zatrudniał i doskonalił kompetencje tych pracowników, których potrzebuje organizacja.
Przejdź do strony: Zarządzanie przez cele
Przejdź do strony: Zarządzanie satysfakcją klienta
Przejdź do strony: Doskonalenie systemu kontroli zarządczej
Przejdź do strony: Wsparcie rozwoju e-usług
Przejdź do strony: Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność usług edukacyjnych
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe