Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania w oparciu o kompetencje
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów motywowania i wynagradzania

Zarządzanie talentami
i projektowanie ścieżek karier

W każdej organizacji ukryte są talenty, czyli pracownicy o ponadprzeciętnych możliwościach i kompetencjach. To właśnie oni – dzięki swoim zdolnościom, pomysłom czy wyjątkowej wytrwałości w dążeniu do realizacji celów – mogą zdecydować o uzyskaniu przez organizację przewagi konkurencyjnej. Czy potrafisz dostrzec takie osoby i właściwie z nimi pracować? Czy pomagasz im korzystać z ich wyjątkowych predyspozycji dla rozwoju własnego i organizacji?

Nasze podejście do generowania wartości

Zarządzanie talentami pozwala wzmocnić i wykorzystać potencjał talentów i sprawić, by osoby o najwyższym potencjale na długo związały się z organizacją.

Nasze wsparcie w identyfikowaniu, a następnie odpowiednim motywowaniu i rozwijaniu wyjątkowo uzdolnionych pracowników polega na:

  • identyfikowaniu talentów wewnątrz organizacji 
  • planowaniu ścieżek kariery i rozwoju talentów 
  • wspieraniu w procesie przyciągania i zatrudniania talentów 
  • doradzaniu na obszarze utrzymania talentów w organizacji (system motywacji, zaangażowania)
  • projektowaniu i wdrażaniu różnorodnych metod rozwoju talentów
  • ocenie efektywności procesu zarządzania talentami.

Dostarczane wartości

  • wyłonisz talenty w organizacji oraz będziesz umiał pracować z nimi w sposób satysfakcjonujący zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy
  • wypracujesz długofalową strategię zarządzania talentami i metody pomiaru jej skuteczności 
  • uzyskasz wsparcie w zaprojektowaniu działań w obszarze employer brandingu, aby utalentowany pracownik czuł się zawiązany z organizacją
  • otrzymasz fachowe szkolenia dla działów HR i menedżerów.
Przejdź do strony: Badanie zaangażowania pracowników i klimatu organizacji
Przejdź do strony: Zarządzanie zmianą
Przejdź do strony: Zarządzanie różnorodnością
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe