Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania w oparciu o kompetencje
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów motywowania i wynagradzania
Przejdź do strony: Zarządzanie talentami i projektowanie ścieżek karier
Przejdź do strony: Badanie zaangażowania pracowników i klimatu organizacji

Zarządzanie zmianą

Globalizacja, zmiany rynkowe i technologiczne całkowicie zmieniły świat. Organizacje funkcjonują w otoczeniu o wysokim poziomie zmienności i niepewności. O sukcesie decyduje umiejętność szybkiego i rozważnego reagowania na burzliwie rozwijającą się rzeczywistość. Wszelkie zmiany budzą niepokój, wiążą się bowiem z koniecznością konfrontacji z czymś nowym i nieznanym, a największy opór budzą te modyfikacje, które są dla organizacji niezrozumiałe. Dlatego też szczególnie istotnym wyzwaniem dla liderów jest skuteczne zarządzanie procesem zmian w organizacjach.

Nasze podejście do generowania wartości

Trwała przewaga konkurencyjna nie wynika już z zasobów organizacji, ale ze zdolności adaptacyjnych do turbulentnych zmian w mikro- i makrootoczeniu. Jej źródłem jest potencjał do: 

 • rozpoznawania sygnałów zachodzących zmian i podejmowania stosownych działań
 • szybkiego i ustawicznego tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań (w obszarze np. produktów czy usług, ale również modeli biznesowych, procesów czy strategii)
 • zarządzania złożonymi systemami i przedsięwzięciami
 • motywowania partnerów i pracowników.

W ramach procesu zarządzania zmianą pomagamy w rozpoznaniu kluczowych dla organizacji czynników wspierających adaptację do zmian, elementów kultury organizacji budujących proaktywną postawę pracowników wobec wyzwań, a także projektujemy i wdrażamy systemy wspierające efektywne zarządzanie zmianą w organizacji. 

Nasze działania obejmują:

 • wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu zmian w organizacji
 • diagnozę kultury organizacji i jej elementów związanych z podejściem do zmiany
 • budowanie kultury organizacyjnej, sprzyjającej zmianom 
 • strategie komunikowania zmian w organizacji 
 • szkolenia z zarządzania zmianą 
 • coaching z zakresu zarządzania zmianą dla menedżerów.

Dostarczane wartości

 • zwiększysz zdolność organizacji do sprawnej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym
 • poznasz trendy w zarządzaniu zmianą, które pozwolą podejmować efektywne działania
 • uprawdopodobnisz skuteczne wdrażanie złożonych rozwiązań i przedsięwzięć.
Przejdź do strony: Zarządzanie różnorodnością
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe