Zdobądź zawód Kierownika Projektu

Wraz z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA oraz PM2PM Sp. z o.o. realizujemy projekt współfinansowany ze środków EFS pt. Zdobądź zawód Kierownika Projektu.

Oferujemy 84-godzinny kurs zarządzania projektami (standardy, metody, narzędzia, dobre praktyki) zakończony zewnętrznym egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu IPMA poziom D.

Korzyści

  • zajęcia prowadzone przez  akredytowanych trenerów IPMA Polska
  • podręcznik rekomendowany przez IPMA oraz komplet materiałów szkoleniowych
  • praktyczna wiedzy zarządzania projektami przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi IT
  • większa efektywność i skuteczność działań
  • prestiż w środowisku zawodowym

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe z województwa podkarpackiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach.

Koszt udziału w projekcie to JEDYNIE 180 zł!

Harmonogram: I grupa (09-10.2017), II grupa (10-11.2017), III grupa (11-12.2017)

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Zgłoszenia proismy kierować do Marzeny Wypych-Brodnickiej, Koordynatora Szkoleń (+48 61 856 69 60, marzena.brodnicka@f5.pl).

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe