Zdobądź zawód Kierownika Projektu

Wraz z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA oraz PM2PM Sp. z o.o. realizujemy projekt współfinansowany ze środków EFS pt. Zdobądź zawód Kierownika Projektu.

Oferujemy 84-godzinny kurs zarządzania projektami (standardy, metody, narzędzia, dobre praktyki) zakończony zewnętrznym egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu IPMA poziom D.

Korzyści

 • zajęcia prowadzone przez  akredytowanych trenerów IPMA Polska
 • podręcznik rekomendowany przez IPMA oraz komplet materiałów szkoleniowych
 • praktyczna wiedzy zarządzania projektami przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi IT
 • większa efektywność i skuteczność działań
 • prestiż w środowisku zawodowym

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe z województwa podkarpackiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa

 • osoby dorosłe (mające w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 18 lat),
 • osoby z obszaru województwa podkarpackiego (osoby fizyczne uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • osoby zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć:

 • osoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
 • osoby o niskich kwalifikacjach posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne.

Czas trwania

 • 84 h szkoleniowe, 1h szkolenia = 45 min  (po godzinach pracy oraz w weekendy) stosownie do ustalonego harmonogramu (jeden dzień szkoleniowy = 8 h szkoleniowych lub 4 godziny szkoleniowe).

Miejsce

 • teren województwa podkarpackiego.

Koszt udziału w projekcie to JEDYNIE 180 zł!

Pobierz Program:

Program

Nabór do Projektu odbywa się na podstawie dokumentów rekrutacyjnych

Zgłoszenia proismy kierować do Marzeny Wypych-Brodnickiej, Koordynatora Szkoleń (+48 61 625 1273, +48 601 201 602 marzena.brodnicka@f5.pl).

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja udziału

Oświadczenie uczestnika

Umowa uczestnictwa

Regulamin rekrutacji i udziału

 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe